contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


010391 Bucharest
Romania

+1 (650) 284 0431

Consultanță în comunicare, programe de training și executive coaching pentru lideri care vor să se înțeleagă mai bine pe sine și să-i inspire pe cei din jur.  Cu Dragoș Bucurenci și partenerii săi.

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Cine suntem?

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidentialității îți explică ce date cu caracter personal colectăm de la tine, prin intermediul interacțiunilor noaste și modul în care utilizăm datele respective.

Datele noastre de identificare sunt următoarele: Denumirea companiei: S.C. KHASTALIA CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Tudor VIanu, nr. 5-7, ap. 10, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8301/2010, CIF RO27339476; Telefon: +40 316 300 650; E-mail: office@khastalia.com (“KHASTALIA”).

Ce sunt datele cu caracter personal?

Prin „date personale” se denumesc informațiile unice individuale privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), referitoare la nume, adresă, cod numeric personal, IP-ul echipamentului folosit sau număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De fiecare dată când solicităm datele tale personale o să îți explicăm scopul pentru care ne sunt necesare, unde păstrăm datele tale și cine are acces la acestea. Bineînțeles, te informăm că oricând dorești, îți punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre tine și bineînțeles că le vom șterge dacă ne soliciți acest lucru.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?

Colectăm date cu caracter personal pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor tale. Furnizezi aceste date direct, de exemplu, atunci când ne scrii un mesaj prin intermediul formularului de contact sau a formularului de înscriere la cursurile noastre.

Date transmise voluntar, atunci când te înscrii la newsletter sau pentru a participa la unul dintre cursurile noastre

În funcție de interacțiunile pe care le ai cu website-ul nostru, datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt următoarele:

• Nume și prenume – pentru identificare;

• Adresa de e-mail – pentru comunicare;

• Număr de telefon – pentru comunicare;

• Denumirea organizației din care faci parte și funcția pe care o deții (opțional);

• Mesaj – câmp în care ne poți prezenta problema cu care te confrunți sau întrebarea la care aștepți răspuns în secțiunile dedicate.

Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii mesajului sunt folosite DOAR pentru a putea lua legătura cu tine și a răspunde cererii tale. Ulterior, vor fi solicitate și date prevăzute de Codul Fiscal pentru facturarea serviciilor pe care le contractezi.

Datele transmise voluntar, atunci când dorești să candidezi la funcțiile vacante în cadrul Khastalia

Pentru funcția vacantă la care dorești să candidezi, datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt următoarele:

• Nume și prenume – pentru identificare;

• Adresa de e-mail – pentru comunicare;

• Număr de telefon – pentru comunicare;

• Date profesionale (loc de muncă, vechime, experiență, etc.) – pentru procesul de recrutare.

Date transmise involuntar, atunci când interacționezi cu website-ul nostru

Adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu website-ul – atunci când vizitezi website-ul nostru, aceste date sunt înregistrate pe website-ul nostru și/sau pe platforma de găzduire web Squarespace (www.squarespace.com). Putem colecta aceste informații prin folosirea cookies sau a altor tehnologii similare.

Pentru mai multe detalii, poți consulta Politica privind fișierele cookies Khastalia [de introdus hypherlink] , Politica de confidențialitate (www.squarespace.com/privacy) și Politica de cookies (www.squarespace.com/cookie-policy) Squarespace.

Prelucrarea datelor pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email, funcția, organizația etc.) are ca temei legal consimțământul tău (art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 679/2016).

Datele pe care ți le solicităm, ulterior, dacă este cazul, pentru a-ți emite factura fiscală, sunt prelucrate având ca temei legal art. 6 alin (1) lit. b și c din Regulamentul (UE) 679/2016 (demersuri inițiate în vederea încheierii sau derulării unui contract sau îndeplinirea unei obligații legale).

Care este scopul colectării datelor și cum folosim informațiile tale personale

Ai dreptul să decizi în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când ți se solicită să furnizezi date cu caracter personal, ai dreptul să refuzi. Dacă alegi să nu furnizezi date care sunt necesare pentru a furniza un serviciu sau pentru a comunica cu noi, există posibilitatea să nu poți obține informațiile pe care le dorești (de exemplu, prin transmiterea informațiilor pe website, te poți înscrie la cursurile noastre).

Cum îți folosim datele cu caracter personal?

Numele, prenumele, adresa e-mail și numărul de telefon

Contactul cu tine - este necesar ca tu să ne furnizezi anumite date personale pentru a putea începe comunicarea în vederea încheierii unui contract.

Relația cu tine - folosim datele personale pentru a ne asigura că primești toate informațiile necesare pe durata desfășurării cursurilor sau a procesului de recrutare pentru funcția la care dorești să candidezi (informații organizatorice, materiale de curs, etc.), dar și pentru a rămâne în contact cu tine după finalizarea acestora (informații despre calendarul programelor, transmise prin newsletterul Khastalia). Ai dreptul de a solicita oricând ștergerea datelor tale.

Datele profesionale

Procesul de recrutare - este necesar ca tu să ne furnizezi anumite date profesionale (loc de muncă, vechime, experiență etc.) pentru a putea începe procesul de recrutare. În cazul în care nu vei fi selectat pentru funcția la care candidezi, ai dreptul de a solicita oricând ștergerea datelor tale.

Informații despre folosirea website-ului

Îmbunătățirea experienței tale pe website, oferindu-ți versiunea cel mai bine adaptată dispozitivului tău - Oferirea celei mai bune experiențe de navigare pe website.

Publicitate - Oferirea de servicii adaptate nevoilor și intereselor tale.

Nu ești obligat să ne oferi niciuna din informațiile de mai sus, însă dacă nu faci asta, s-ar putea să nu ai posibilitatea de a te bucura de deplina experiență de navigare pe website-ul nostru.

Perioada de retenție a datelor

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate sau numai până la momentul în care hotărăști să nu mai primești vești de la noi și ne soliciți dezabonarea. În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.

Cu cine partajăm datele cu caracter personal?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile de curierat, companiilor care se ocupă de mentenanța website-ului sau care trimit e-mailuri în numele nostru.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii; Informațiile oferite de tine, ce conțin date de identificare pot fi folosite în cazul unor solicitări legitime și vor fi transmise către autoritățile statului: autorități judecătorești, altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale.

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau ne soliciți să le efectuăm o asemenea dezvăluire.

Ce drepturi ai ca persoana vizată?

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea¬tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare și acces; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Contact

Dacă ai nevoie de orice informații legate de website-ul sau serviciile KHASTALIA, ne poți contacta la adresa de e-mail: office@khastalia.com

Dacă:

• vrei să afli mai multe detalii despre informațiile din această pagină,

• vrei să nu mai folosim informațiile pe care le avem despre tine,

• vrei să îți exerciți oricare din drepturile enumerate mai sus,

• sau dacă ai o plângere la adresa noastră.

Te rugăm să ne scrii la adresa de email office@khastalia.com sau contactează-ne la numărul de telefon +40 316 300 650.

ultima actualizare: 23 Aprilie 2019